Minőségpolitika


A Nyelviskola vezetésének mindenek felett álló, egymástól el nem különíthető együttes célja a szakmai irányelveken nyugvó sikeres működés és diákok teljes megelégedettségének elérése. Folyamatosan törekszünk a nyelvoktatás területén végzett szolgáltatásunk javítására.tanár

Ennek érdekében a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által összeállított minőségirányítási rendszert vezettünk be és működtetünk. Így törekszünk arra, hogy iskolánkban a nyelvoktatás, mint szolgáltatás állandó és folyamatosan tökéletesedő minőségét, folyamatos fejlesztését és eredményességét biztosítsuk. A vezetés minőség iránti elkötelezettségét példamutatása és a minőségfejlesztésben vállalt tudatos szerepe hitelesíti. Mindenkori feladata és felelőssége a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztése, amely érdekében minőségcélokat tűz ki és valósíttat meg.

Iskolánk a minőségi oktatással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kíván elérni, ezért a vezetőség minőségpolitikájának fő irányelveit az alábbiakban határozta meg:

Tevékenységünk középpontjában a diák áll, ezért a legfontosabb céljaink
• a megrendelői/tanulói igényeknek való maradéktalan megfelelés,
• a szakmai munka tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, amely minden vezető és alkalmazott elsőrendű feladata,
• hosszú távú belső és külső szakmai kapcsolatok kialakítása,
• kölcsönös előnyökre épülő kapcsolat munkatársainkkal, közös minőségi céljaink érdekében,
• munkatársaink képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában, aktívak, kezdeményezők legyenek, ezzel is hozzájárulva a nyelviskola sikeréhez,
• a minőségpolitika és a minőségcélok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkatárs egyformán felelősséget érezzen a minőség iránt.
A szakma fejlődésének, megújulásának megfelelően, rugalmasan alkalmazható ismereteket közvetítünk, ezáltal is alkalmazkodunk a változó munkaerő-piac, a szociális piacgazdaság minőségi igényeihez.

Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, és tanulóinkat olyan kompetenciák birtokába juttatni, amelyek alkalmassá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra.
Intézményünk elkötelezett a társadalmi és oktatáspolitikai, valamint szakmai változások követésére. A partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra és állandó információcserére törekszik.

Felelősséget vállalunk azért, hogy a nyelvoktatás során olyan értékeket közvetítsünk, melyek a nyelvi kompetenciák fejlesztésén túlmenően a hallgatók személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

A vezetőség elkötelezettsége
• A nyelviskola vezetősége kidolgozta minőségpolitikáját, amelyben kifejezi elkötelezettségét a NYEMIR szerinti minőségirányítási rendszer működtetése iránt, elfogadva a vonatkozó szabványok alapelveit.
• A munkatársak bevonásával rendszeresen megfogalmazza, és az érintettekkel megismerteti a minőségcélokat.
• A nyelviskola munkatársai számára közzéteszi a vevői, piaci, jogszabályi előírásokat és követelményeket, amelyek maradéktalan kielégítése a működés, a minőségi munka, a versenyképesség alapfeltétele.
• Évente legalább egy alkalommal teljes körű vezetőségi átvizsgálást tart a minőségirányítási rendszer hatékonyságának értékelése és fejlesztése céljából. A nyelviskola működését, ezen belül a minőségirányítási rendszerét folyamatos ellenőrzés alatt tartja. A szolgáltatáshoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi erőforrásokat ennek megfelelően biztosítja.
• A működéshez szükséges jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és betartja.
• A nyelviskola vezetősége minőségpolitikáját évente felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.
• Minőségpolitikánkat a Minőségirányítási Kézikönyv részeként a szakmai tanácsadó testület jóváhagyta.


Alapelvek:

 • Vevő (tanuló) központúság
 • A szakmai elvárásoknak való megfelelés
 • Hatékony működés
 • A vevő megelégedettsége és fejlődése
 • Munkatársak elégedettsége és fejlődése
 • Folyamatos fejlesztés igénye
 • Folyamatszemléletű működés
 • Főfolyamatok: képzés és értékelés, szolgáltatás
 • Támogató folyamatok:
  • Adminisztráció, ügyfélszolgálat, panaszkezelés
  • Munkatársak képzése
  • Irányító folyamatok
  • Rendszerszemlélet megvalósítása a folyamatok összekapcsolásával