Óvoda és általános iskola 1-6. osztály


2020. szeptemberében induló ANGOL tanfolyamok gyerekeknek

Beiratkozás:

Nyelviskolánkban folyamatosan 2020. szeptember 18-ig.

A tanfolyamok helyszínei:

– Központunkban: Szolnok, Sóház u. 8. I. emelet

– Szegő Gábor Általános Iskola

– Fiumei Úti Általános Iskola

– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Általános iskolásoknak már NÉMET nyelvi képzést is tartunk heti 2 tanórában.

Képzésünk felépítése

Az általános iskolások számára kifejlesztett programunk és több éves munkánk eredményeként diákjaink még az általános iskolai tanulmányok alatt megszerzik intézményünkben az alap- illetve középfokú nyelvvizsgát.

Angol nyelv, mint első nyelv:

Óvoda és 1-2. osztály: heti 1 tanóra
3-6.osztály: heti 2×1 vagy 1×2 tanóra
7-8. osztály: heti 2×2 tanóra.


Felkészítés a  középiskolára és az alap-, illetve középfokú állami nyelvvizsgára. Nyelvvizsga lehetőség helyben iskolánkban.

Német, mint második nyelv: 5-8. osztály: heti 2×1, vagy 1×2 óra
Felkészítés a  középiskolára és az alap-, illetve középfokú állami nyelvvizsgára. Nyelvvizsga lehetőség helyben iskolánkban.

Csoportlétszám: kis létszámú csoportok (5-10 fő)

Óvoda és 1-2. osztály: összesen 15 tanóra / félév ( félévek: szeptember-január, február-június)
3-6. osztály: összesen 30 tanóra / félév ( félévek: szeptember-január, február-június)

Tandíj:

Óvoda és 1-2. osztály: 16.500/ félév (1.100 Ft/ tanóra)
3-6. osztály: 33.000 Ft / félév (1.100 Ft/tanóra) RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG! 

Jellemzők:

Kommunikáció központú órák, nyelvtudás szerint egymásra épülő eredeti Oxfordi tananyaggal. Képzésünk során mind a négy nyelvi készséget (írás, olvasott szövegértés, hallott szövegértés és beszéd) azonos mértékben fejlesztjük, ugyanakkor a kommunikáció kiemelt szerepet kap. A kis létszámú csoportokban a gyermekek gyorsabban tudnak fejlődni, s minden gyermek képzésére azonos hangsúlyt fektetünk. A nyelv elsajátítását számos kiegészítő elem segíti, játékok, poszterek, szó-és képkártyák, tárgyak, szituációs játékok, dalok. A gyermekek teljesítményét folyamatosan mérjük és erről számot adunk a szülőknek.

A tanfolyam végén egy bemutató órán – amely kizárólag angolul zajlik – a szülők is betekintést nyerhetnek gyermekük fejlődésébe. Hetedik osztálytól az óraszám heti 4 órára emelkedik.